รายละเอียดสินค้า:         เหรียญเจริญพรหลวงพ่อหวั่น เนื้อเงินลงยาในชุดกรรมการ หมายเลข 298  (ชุดกรรมการสร้างจำนวน 380 ชุด)

ราคาสินค้า:                  5,000
     

www.sungkomprakruang.com