รายละเอียดสินค้า:        หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ รุ่นมหามงคล 55 วัดนครชุม พิจิตร

พระเกจิอาจารย์ นั่งปรกอธิฐานจิต

๑. พระมงคลสุธี (หลวงปู่แขก ปภาโส) วัดสุนทรประดิษฐ์ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

๒. หลวงพ่อมหาวิบูลย์ พุทธญาโณ วัดโพธิคุณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

๓. หลวงพ่อมหาประเสริฐ บุณญสิริ วัดทับกฤษ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

๔. หลวงพ่อพยนต์ วัดหลายหนองหมี (โพธิบัลลังก์) อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

๕. พระครูพิพิธธรรมาทร (หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ) อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

๖. หลวงพ่อสุพจน์ จนฺทูปโม อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

๗. พระครูวิภัชกิตติสาร (ครูบามงคล) วัดศรีเบญจคาลัย (บางเบน) อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

๘. พระอาจารย์อุดมทรัพย์ อคฺคปญฺโญ วัดบุญญารักษ์ อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

๙. ครูบาประเสริฐพร ปรกฺกโม วัดป่าประชาสามัคคีสันติธรรม จังหวัดขอนแก่น

พระเกจิอาจารย์ นั่งปรกอธิฐานจิต ๕ วาระ 

วาระที่ ๑ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๕ สายเหนือ ครูบาดวงดี วัดบ้านฟ่อน, ครูบาน้อย วัดศรีดอนมูล,

             ครูบาบุญมา วัดศิริชัยนิมิตร, ครูบาตั๋น วัดย่าพาย จังหวัดเชียงใหม่

วาระที่ ๒ วันที่ ๒๑ - ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ ภาคกลาง หลวงพ่อรวย วัดตะโก, หลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว,

             หลวงพ่อพูน วัดบ้านแพน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วาระที่ ๓ วันที่ ๒๕ - ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ ภาคใต้ หลวงพ่อพรหม วัดบ้านสวน จังหวัดพัทลุง,

             พระอาจารย์ ประสูติ วัดในเตา จังหวัดตรัง

วาระที่ ๔ วันที่ ๒๘ - ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕ ภาคอีสาน หลวงปู่คำบุ วัดกุดชุมภู จังหวัอุบลราชธานี

วาระที่ ๕ วันที่ ๒ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ พิธีมหาพุทธาภิเษก ณ วัดนครชุม ตำบลเมืองเก่า

             อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

ราคาสินค้า :     450 ส่งฟรีแบบEMS

โทร 096-3104149 


     

www.sungkomprakruang.com