ายละเอียดสินค้า :    เหรียญบาตรน้ำมนต์มหาเศรษฐี หลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณเนื้อนวะโลหะ หมายเลข ๘๗ สร้าง 599 เหรียญ ตอกโค็ตและเลขพร้อมกล่อง

ราคาสินค้า  :    3,500 บาท

โทร : 096-3104149
     

www.sungkomprakruang.com