รายการสินค้า : เหรียญหลวงพ่อหวั่นวัดคลองคูณรุ่น อำเภอตะพานหินกรรมการชุดใหญ่ เนื้อเงินหน้ากากทองคำ สร้างจำนวน 199 เหรียญ

ราคา :    6,000 (ส่งฟรีแบบEMS)

โทร : 096-3104149  
LINE :  096-3104149  
--------------------------------------------------

รายการสินค้า : เหรียญหลวงพ่อหวั่นวัดคลองคูณรุ่น อำเภอตะพานหินกรรมการชุดใหญ่ เนื้ออัลปาก้าลงยาเขียว สร้างจำนวน 199 เหรียญ

ราคา : 800 (ส่งฟรีแบบEMS)

โทร 096-3104149
--------------------------------------------------

รายการสินค้า : เหรียญหลวงพ่อหวั่นวัดคลองคูณรุ่น อำเภอตะพานหินกรรมการชุดใหญ่ เนื้ออัลปาก้าลงยาเหลือง สร้างจำนวน 199 เหรียญ

ราคา : 800 (ส่งฟรีแบบEMS)

โทร 096-3104149


-

--------------------------------------------------

รายการสินค้า : เหรียญหลวงพ่อหวั่นวัดคลองคูณรุ่น อำเภอตะพานหินกรรมการชุดใหญ่ เนื้ออัลปาก้าลงยาแดง สร้างจำนวน 199 เหรียญ

ราคา : 800 (ส่งฟรีแบบEMS)

โทร 096-3104149--------------------------------------------------

รายการสินค้า : เหรียญหลวงพ่อหวั่นวัดคลองคูณรุ่น อำเภอตะพานหินกรรมการชุดใหญ่ เนื้อทองเหลืองลงยาแดง สร้างจำนวน 199 เหรียญ

ราคา : 600 (ส่งฟรีแบบEMS)

โทร 096-3104149
--------------------------------------------------

รายการสินค้า : เหรียญหลวงพ่อหวั่นวัดคลองคูณรุ่น อำเภอตะพานหินกรรมการชุดใหญ่ เนื้อทองเหลืองลงยาน้ำเงิน สร้างจำนวน 199 เหรียญ

ราคา : 600 (ส่งฟรีแบบEMS)

โทร 096-3104149--------------------------------------------------

รายการสินค้า : เหรียญหลวงพ่อหวั่นวัดคลองคูณรุ่น อำเภอตะพานหินกรรมการชุดใหญ่ เนื้อทองเหลืองลงยาเขียว สร้างจำนวน 199 เหรียญ

ราคา : 600 (ส่งฟรีแบบEMS)

โทร 096-3104149
--------------------------------------------------

รายการสินค้า : เหรียญหลวงพ่อหวั่นวัดคลองคูณรุ่น อำเภอตะพานหินกรรมการชุดใหญ่ เนื้อชนวนหน้ากากอัลปาก้า สร้างจำนวน 199 เหรียญ

ราคา : 700 (ส่งฟรีแบบEMS)

โทร 096-3104149--------------------------------------------------

รายการสินค้า : เหรียญหลวงพ่อหวั่นวัดคลองคูณรุ่น อำเภอตะพานหินกรรมการชุดใหญ่ เนื้ออัลปาก้าหน้ากากทองเหลือง สร้างจำนวน 199 เหรียญ

ราคา : 700 (ส่งฟรีแบบEMS)

โทร 096-3104149
--------------------------------------------------

รายการสินค้า : เหรียญหลวงพ่อหวั่นวัดคลองคูณรุ่น อำเภอตะพานหินกรรมการชุดใหญ่ เนื้อทองเหลืองหน้ากากชนวน สร้างจำนวน 199 เหรียญ

ราคา : 600 (ส่งฟรีแบบEMS) 

โทร 096-3104149


-


--------------------------------------------------


รายการสินค้า : เหรียญหลวงพ่อหวั่นวัดคลองคูณรุ่น อำเภอตะพานหินกรรมการชุดเล็ก  สร้าง 399 ชุด (ยกชุด 3,000 มี 3 ชุด)

1.เนื้อนวะโลหะหน้ากากเงิน  ราคา :    (ส่งฟรีแบบEMS) 

2.เนื้ออัลปาก้าไม่ตัดปีก         ราคา :     700  (ส่งฟรีแบบEMS)

3.เนื้อทองเหลืองไม่ตัดปีก      ราคา :     600  (ส่งฟรีแบบEMS)

4.เนื้อชนวนหลังแบบ            ราคา :     500 (ส่งฟรีแบบEMS)

5.เนื้อทองแดงหลังแบบ         ราคา :     400  (ส่งฟรีแบบEMS)


โทร : 096-3104149

--------------------------------------------------


     

www.sungkomprakruang.com