ายการสินค้า : เหรียญเจริญพรรุ่นแรก หลวงปู่พริ้ง วัดซับชมพู่ จ.เพชรบูรณ์ เนื้อเงินลงยาสีแดง เลข ๒๑

ราคา :             6,000 (ส่งฟรีแบบ EMS) 

โทร 096-3104149

******************************************************************************************************************

ายการสินค้า : เหรียญเจริญพรรุ่นแรก หลวงปู่พริ้ง วัดซับชมพู่ จ.เพชรบูรณ์ เนื้ออัลปาก้าหน้ากากทองชมพู เลข ๒๑

ราคา :   600 (ส่งฟรีแบบ EMS)

โทร 096-3104149
******************************************************************************************************************


ายการสินค้า : เหรียญเจริญพรรุ่นแรก หลวงปู่พริ้ง วัดซับชมพู่ จ.เพชรบูรณ์ เนื้อทองชมพูหน้ากากอัลปาก้า เลข ๒๑

ราคา :   500 (ส่งฟรีแบบ EMS)

โทร 096-3104149
ายการสินค้า : เหรียญเจริญพรรุ่นแรก หลวงปู่พริ้ง วัดซับชมพู่ จ.เพชรบูรณ์ เนื้อทองแดงผิวไฟอาบเงิน เลข ๒๑

ราคา :    (ส่งฟรีแบบ EMS)

โทร 096-3104149

ายการสินค้า : เหรียญเจริญพรรุ่นแรก หลวงปู่พริ้ง วัดซับชมพู่ จ.เพชรบูรณ์ เนื้อทองแดงผิวไฟอาบเงิน เลข ๑๐๕

ราคา :    (ส่งฟรีแบบ EMS)

โทร 096-3104149

ายการสินค้า : เหรียญเจริญพรรุ่นแรก หลวงปู่พริ้ง วัดซับชมพู่ จ.เพชรบูรณ์ เนื้อทองแดงผิวไฟอาบเงิน เลข ๑๑๖

ราคา :    (ส่งฟรีแบบ EMS)

โทร 096-3104149

ายการสินค้า : เหรียญเจริญพรรุ่นแรก หลวงปู่พริ้ง วัดซับชมพู่ จ.เพชรบูรณ์ เนื้อทองแดงผิวไฟอาบเงิน เลข ๑๓๖

ราคา :    (ส่งฟรีแบบ EMS)

โทร 096-3104149

ายการสินค้า : เหรียญเจริญพรรุ่นแรก หลวงปู่พริ้ง วัดซับชมพู่ จ.เพชรบูรณ์ เนื้อทองทองแดงหน้ากากทองชมพู เลข ๒๑

ราคา :    (ส่งฟรีแบบ EMS)

โทร 096-3104149
******************************************************************************************************************     

www.sungkomprakruang.com