วัตถุมงคล เหรียญมหาปราบ
หลวงปู่พริ้ง ขันติพโล วัดซับชมพู่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 
๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙รายละเอียดสินค้า  :  เหรียญมหาปราบชุดกรรมการ หลวงปู่พริ้ง ขันติพโล วัดซับชมพู่ จ.เพชรบูรณ์ เนื้อตะกั่วหน้ากากทองแดงผิวไฟ เลข ๓๐๙
 
ราคาสินค้า  :             (ส่งฟรีแบบEMS)

โทร : 096-3104149  ๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙

รายละเอียดสินค้า  :  เหรียญมหาปราบชุดกรรมการ หลวงปู่พริ้ง ขันติพโล วัดซับชมพู่ จ.เพชรบูรณ์ เนื้อทองระฆังลงยา เลข ๓๐๙
 
ราคาสินค้า  :             (ส่งฟรีแบบEMS)

โทร : 096-3104149  ๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙

รายละเอียดสินค้า  :  เหรียญมหาปราบชุดกรรมการ หลวงปู่พริ้ง ขันติพโล วัดซับชมพู่ จ.เพชรบูรณ์ เนื้อชนวนลงยาจีวร เลข ๓๐๙
 
ราคาสินค้า  :             (ส่งฟรีแบบEMS)

โทร : 096-3104149  ๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙

รายละเอียดสินค้า  :  เหรียญมหาปราบชุดกรรมการ หลวงปู่พริ้ง ขันติพโล วัดซับชมพู่ จ.เพชรบูรณ์ เนื้อทองแดงผิวไฟลงยาจีวร เลข ๓๐๙
 
ราคาสินค้า  :             (ส่งฟรีแบบEMS)

โทร : 096-3104149  ๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙

รายละเอียดสินค้า  :  เหรียญมหาปราบชุดกรรมการ หลวงปู่พริ้ง ขันติพโล วัดซับชมพู่ จ.เพชรบูรณ์ เนื้อชนวนหน้ากากเงิน เลข ๓๐๙
 
ราคาสินค้า  :               

โทร : 096-3104149  ๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙

รายละเอียดสินค้า  :  เหรียญมหาปราบชุดกรรมการ หลวงปู่พริ้ง ขันติพโล วัดซับชมพู่ จ.เพชรบูรณ์ เนื้อสัตตะหน้ากากเงินยวง เลข ๓๐๙
 
ราคาสินค้า  :             (ส่งฟรีแบบEMS)

โทร : 096-3104149  ๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙     

www.sungkomprakruang.com