รายการสินค้า :  เหรียญน้ำเต้ารุ่นแรก หลวงพ่อรัตน์ วัดป่าหวาย 
เนื้อทองฝาบาตร มีโค๊ดและหมายเลขกำกับทุกเหรียญ(เหรียญที่ 1)
********************************************************รายการสินค้า :  เหรียญน้ำเต้ารุ่นแรก หลวงพ่อรัตน์ วัดป่าหวาย 
เนื้อทองฝาบาตร มีโค๊ดและหมายเลขกำกับทุกเหรียญ(เหรียญที่ ๒)


********************************************************

รายการสินค้า :  เหรียญน้ำเต้ารุ่นแรก หลวงพ่อรัตน์ วัดป่าหวาย 
เนื้อทองฝาบาตร มีโค๊ดและหมายเลขกำกับทุกเหรียญ(เหรียญที่ ๓)

ราคา : องค์ละ 300

ID Line : 0963104149

     

www.sungkomprakruang.com