คาถาบูชาพระเครื่อง

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อาระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3จบ)

พุทธัง อาราธนานัง  ธัมมัง อาราธนานัง  สังฆัง อาราธนานัง 

พุทธัง ประสิทธิเม ธัมมัง ประสิทธิเม สังฆัง ประสิทธิเม

นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ มะอะอุ
 

 

ใช้สวดอารธนาพระก่อนที่จะนำใช้ติดตัว พระจะช่วยคุ้มครองและเป็นสิริมงคลกับตัวเอง 

 

www.sungkomprakruang.com