ประวัติพระเกจิ

  
หลวงพ่อเงิน สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) หลวงปู่ทวด
     
   
หลวงพ่อเขียน ธมมรักขิโต หลวงพ่อหวั่น กุสลจิตฺโต   หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ 
     
  
 หลวงปู่สรวง วรสุทโธ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.พระนครศรีอยุธยา หลวงพ่อทบ วัดชนแดน 
     
   
หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง เจ้าคุณนรฯ หลวงพ่อเพี้ยน อัคคธัมโม
     
  
 หลวงปู่นาม วัดน้อยชมภู่ พระอาจารย์ปกรณ์ กันตวีโร หลวงปู่แสง วัดมณีชลขันฑ์
 
 

www.sungkomprakruang.com